Ved et Elev Review forstås en statussamtale mellem lærer, elev og forældre mhp. at følge den enkelte elevs læringsudbytte og -progression. Endvidere at vi får aftalt, hvad eleven skal arbejde med hen mod næste Elev Review. Med Elev Reviews ønsker vi et specifikt fag-fagligt fokus med udgangspunkt i de aftalte læringsmål, som elev og lærer i fællesskab opstiller.

Det er elevens dansk- og matematiklærer, der deltager sammen med eleven og dennes forældre. Elev Reviews afvikles ved at lukke skolen kl. 12 fire onsdage i løbet af skoleåret. Det betyder, at forældre der har flere børn på skolen, kan nå omkring dem alle på samme dag. Forud for afviklingen har forældrene haft mulighed for at booke en af de oprettede tider, som klasseteamet har sørget for er tilgængelige via Aula.