Som nye og kommende forældre kan du altid booke en rundvisning ved skolelederen eller en af vores pædagogiske ledere ved at kontakte skolens administration på 8713 6270.

Øvrige interesserede er også velkomne til at booke et besøg. Se nedenfor hvordan dette gøres.

 

Faglige besøg

Søndervangskolen modtager mange forespørgsler på besøg fra hele landet. Henvendelserne omhandler for det meste nyindretning af vores inspirerende og læringsmiljøer for eleverne, hvor der er lagt op til en ny og mere tidssvarende tilgang til læring. Men der er også interesse for den måde, vi arbejder med børnene på i hverdagen, herunder vores grundtilgang og belief med ”Brede Børnefællesskaber”, hvor det er helt afgørende for os, at alle børn uanset hvem de er – oplever at kunne være en del af skolens vigtige fællesskaber.

 

Besøgsramme for faglige besøg

Udenfor Aarhus Kommune

Et besøg af 2-3 timers varighed ligger på et grundbeløb 10.000 kr. (max. 10 pers.). Ydermere 500 kr. pr. deltager. Inkluderet i prisen er evt. forplejning.

Ved særlige arrangementer (afhængig af størrelse, specifikt indhold og omfang) aftales specifik pris.

 

Indenfor Aarhus Kommune

(Prisen afspejler forpligtelsen på videndeling internt i Aarhus Kommune) Et besøg af 2-3 timers varighed ligger på et grundbeløb på 5.000 kr. Ingen yderligere beløb pr deltager medmindre evt. forplejning ønskes.

Besøget vil typisk bestå af en Keynote speak med mulighed for efterfølgende dialog fra en ledelsesrepræsentant om det emne, I ønsker at høre om. Foruden oplæg vil der være en rundvisning ved repræsentanter fra skolens elevråd.

Ønskes evt. forplejning er priserne således pr. deltager:

  • Frokost + vand (dagens ret fra kantinen) 40 kr.
  • Morgenbrød og kaffe: 35 kr.
  • Eftermiddagskaffe og kage: 35 kr.

Kontakt skolens kontor på 8713 6270 for mere information og booking.