Gå til hovedindhold

0.-3. klasse

I indskolingen har vi et stort fokus på, at børnene udvikler gode vaner for skolearbejdet og deres egen læring. Sideløbende har vi fokus på børnenes trivsel og sociale kompetencer så de kan mestre både den faglige og sociale del i skolen.

  • Læs op

Indhold

    I indskolingen er der naturligvis stor opmærksomhed på elevernes læse- og skrive udvikling. Alle elever har deres egen læsemappe, og hver dag låner de nye bøger der passer til deres læseniveau. Der er også meget fokus på, at alle elever lærer forskellige læsestrategier, så de kan tage hånd om deres læseproces, samtidig med at de udvikler et sprog for deres læse- og læreproces. Læseudviklingen følges løbende af klassen lærere i samarbejde med læsevejlederen. Mindst fire gange om året evalueres elevens progression i samarbejde med forældrene. I matematik er der fokus på de grundlæggende færdigheder, men med opmærksomhed på at relatere matematikken til virkeligheden, og ikke mindst at eleverne udvikler et grundlæggende ”matematiksprog”. På samme måde er der et tæt samarbejde mellem matematiklærerne og matematikvejlederne på skolen ift. at følge elevernes faglige progression.

    Undervisningstiden i indskolingen er fra 08.15-15.45 der er således flere dansk/matematik timer til rådighed for eleverne i løbet af ugen, disse ekstra timer kommer i høj grad børnene til gavn i forhold til de større muligheder for indlæring i nøje samspil med den enkelte elves muligheder for at tage læring til sig. Der er på hver årgang tilknyttet en pædagog som støtter eleverne i undervisningen, ligeledes er der en del to lærertimer hvor mulighederne for øget fokus på enkeltelever/grupper udnyttes.

    Sidst opdateret: 1. oktober 2023