Endvidere at vores elever bliver fortrolige og sikre med IT som dagligt arbejdsværktøj, og hvor de opnår en teknologiforståelse af såvel det tekniske- (ift. hardware/software) som det dannelsesmæssige fx ift. ’netikette’, adfærd og god tone på de sociale medier.

Skolens IT-strategi tager afsæt i Aarhus Kommunes Børne- og Unge Politik om at udvikle personligt robuste, livsduelige og kreative børn og unge, der er glade og sunde, og som deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber. Strategien sikrer en fokuseret og prioriteret digitalisering, der gavner både den pædagogiske og administrative praksis. Digitalisering er ikke et mål i sig selv, men et middel til en understøttelse af Børn og Unges effektmål for: ”Forældresamarbejde”, ”læring & udvikling”, ”Trivsel & sundhed” og ”Rummelighed”.