På mellemtrinnet fortsætter undervisningen i læsning, stavning og matematik, men eleverne begynder i højere grad at bruge deres evner til at læse, stave og regne til at tilegne sig ny viden. Undervisningen bliver mere abstrakt og giver plads til, at eleverne reflekterer over deres egen faglige og sociale udvikling.

På mellemtrinnet arbejder vi på, at eleverne udvikler et nuanceret sprog for læring med fokus på indstilling til skolearbejdet, og udvikling af kompetencer, som er grundlæggende for deres faglige læring. Derfor er eleverne aktive i undervisningen, hvor dialogen er et omdrejningspunkt for at lære af hinanden, udforske og udvikle sig sammen. Eleverne lærer at kunne give sig selv og andre feedback, så de ved hvad de skal lære, hvor de er lige nu, og hvad næste skridt i deres læreproces er. Vi opfordrer eleverne til at tage imod nye udfordringer alene, og sammen med andre, fordi vi ved at det gør dem dygtigere. Det sker i den daglige undervisning, men I løbet af mellemtrinnet vil eleverne også være ”Outdoor”, hvor de sammen med vores friluftvejleder, vil udforske naturen og sig selv - alt sammen inden for trygge rammer.

På mellemtrinnet har vi unikke læringsmiljøer og digitale løsninger, der anvendes så de understøtter elevernes sproglige udvikling, læring og progression.

Eleverne møder også nye fag, hvor tysk som det andet fremmedsprog introduceres sammen med det kreative fag Håndværk og design. Eleverne på mellemtrinnet vil også have madkundskab, som afvikles i samarbejde med vores produktionskøkken ”Food Factory”, der laver mad hver dag til vores elever på skolen.

Undervisningen følges gennem vejledning, tests og efterfølgende læse- og matematikkonferencer, hvor metoder og progression i læseundervisningen drøftes med skolens vejledere.