Mange forældre i dagtilbuddet kender allerede skolen i forvejen, dels da de har deres daglige gang her, og dels fordi de ofte har ældre børn, der går på skolen. Vi samarbejder også med øvrige dagtilbud fx Børnehuset Egmontgården, der ligger i Viby samt de øvrige dagtilbud, vi modtager børn fra.

Hvert år udarbejder vi i fællesskab en samarbejdsaftale mellem de lokale dagtilbud og skolen. Her er fokus bl.a. samarbejdet med forældrene og helhedssynet på barnet, hvor personalet i dagtilbuddene og skolen arbejder tæt sammen om opgaven, så forældrene oplever en fælles pædagogisk ”rød tråd” fx ift. pædagogiske principper, børnesyn og -tilgang. Dette kan eksempelvis ske:

  • Mellem dagtilbuddets sprogindsats og skolens læseindsats.
  • Omkring eventuelle skolegangsudsættelser.
  • I samarbejdet med Sundhedsplejen, PPR, Socialforvaltningen og andre centrale aktører i lokalområdet.

Læs mere om Søndervang Dagtilbud på deres hjemmeside