Det gælder både karakterer, fravær, trivsel og tilfredshed - og ikke mindst at flere familier nu aktivt vælger skolen til. Se et udpluk af resultaterne og skoleudviklingen her.

 

Eleverne forbedrer deres resultater

Søndervangskolens karakterer ved 9. klasseprøverne er stigende. På skolen har vi arbejdet systematisk med at hæve de faglige resultater.

  • Karaktergennemsnit: Elevernes gennemsnit efter 9. klasse er steget markant fra 3,3 (2010/11) til 6,2 (2017/18).
  • Karaktergennemsnit (CEPOS): Elevernes gennemsnit efter 9. klasse korrigeret for socioøkonomi er steget fra minus 0,6 (2010/11 til plus 0,4 (2017/18).

 

Vi har tilfredse forældre

Andelen af forældre, der samlet set er “tilfredse” eller “meget tilfredse” med Søndervangskolen er steget fra 64% (2007/08) til 91% (2016/17).

 

Flere vælger os til

Skolens elevtal er steget fra 265 (2010/11) til 348 (2018/19) (almenklasserne).

Andelen af elever der vælger Søndervangskolen i lokaldistriktet er steget fra 28,7% (2010/11) til 36,8% (2018/19).

 

Rapporter om kvalitet, trivsel og tilfredshed