Søndervangskolens antimobbestrategi tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag og vores pay off: ”Study hard & be nice to people” samt tilgangen i vores ”Brede Børnefællesskaber”, hvor kreationen af den stærke skoleramme omkring barnet er selve kernen.

Vi vil være skolen med plads til ALLE, og hvor vi i hverdagen anser vores mangfoldighed og forskellighed som en styrke.

Vi vil mindske et i forvejen lavt niveau af mobning blandt eleverne på Søndervangskolen, herunder udbygge den sociale forståelse og kultur omkring et konfliktløst miljø.

Et miljø hvor ansatte og forældre har et fælles mindset og -forståelse for tidlige, rettidige og forebyggende handlinger og indsatser.

 

Læs vores antimobbestrategi