Som heldagsskole tilbyder Søndervangsskolen obligatorisk, varieret og gratis skoleundervisning hver dag fra kl. 8.15 til kl. 15.45, ligesom skolens elever har mulighed for at starte dagen med lidt morgenmad i skolens kantine fra kl. 7.30 - 8.00. Onsdag går undervisningen dog kun til kl. 14.00, hvorefter der er mulighed for pasning af eleverne fra 0. - 3. årgang frem til kl. 15.45. Tilmelding til onsdagspasningen sker via skolens administration. 

Der er også mulighed for at tilkøbe yderligere pasning af elever på 0. - 3. årgang om morgenen, om eftermiddagen samt i ferier og på skolefridage. Du kan læse mere om tilkøbsmulighederne via dette link - herunder finde information om takster, betalingsbetingelser og mulighederne for at opnå økonomisk friplads.