Når dit barn starter på Søndervangskolen, taler vi med dig om, hvilke særlige behov dit barn har, og hvordan vi bedst imødekommer dem. Sammen laver vi en handleplan og sætter mål for dit barns skolegang, og hvordan vi kan lave indsatser og aftaler, som understøtter dit barns udvikling. Dette foregår i første omgang til vores 4 årlige ”Elev-Review”. Er dit barn skolestarter, sker dette i tæt samarbejde med børnehaven. 

Vi har mange tilbud og indsatser, hvis dit barn har særlige behov. Du kan læse mere om nogle af dem nedenfor.

Faglig støtte: Vores læse-, matematik- og sprogvejledere afvikler løbende kurser for børn, der har behov for et ekstra ”boost”. Dette sker altid i samarbejde med dit barns lærer, således at indsatsen understøttes i den almindelige undervisning både under og efter barnets faglige ”boost”.

Faglig holddeling/deletimer: På hver årgang i skoleforløbet, er der holddeling/deletimer på tværs af årgangens klasser. Det betyder at f.eks. klassens dansk- og matematiklærere kan lave mindre hold, hvor der bl.a. kan differentieres på niveau og faglige temaer.

Ordblindhed og læsevanskeligheder: Hvis en elev testes ordblind og/eller har store læsevanskeligheder sættes et forløb i gang, hvor lærere, elev, ledelse og forældre mødes for at lægge en handleplan for barnet. Et forløb vil altid munde ud i et LST- forløb (læseskriveteknologi), som kan lære eleverne at arbejde med teknologien i det daglige, så man har lige muligheder for at udvikle sig fagligt.

Trivsel: Hver afdeling på skolen, har tilknyttet pædagoger der arbejder forebyggende med elevernes udvikling og trivsel på klasse og gruppeniveau. Hvis et barn har særligt brug for støtte, iværksættes f.eks. forløb, som kan være med til  at støtte eleven, til bedre at kunne lære undervisningen, eller f.eks. individuelle elevsamtaler for at guide eleven i dagligdagen, for netop at opnå bedre trivsel alene og sammen med andre.