Også ledelsen og administrationen af UNGiAarhus SYD har lokaler på Søndervangskolen (i kælderen ved Tandplejen).  

Læs mere om de lokale tilbud og om det samlede fritids- og ungdomsskoletilbud i Aarhus Kommune via nedenstående links.

UNG i AARHUS 
http://uiaa.dk/sp/225823/foreside?pageId=5ff71bfa-1893-4b05-8954-9c6e00285eac 

KLUBBEN SØNDERVANG 
http://uiaa.dk/sp/295758/foreside?pageId=42984a9d-c8d8-46f4-9bc3-033d35875437