Læs mere om de lokale tilbud og om det samlede fritids- og ungdomsskoletilbud i Aarhus Kommune via nedenstående links.

UNG i AARHUS 

FRITIDSKLUB - KLUBBEN SØNDERVANG (4.-6. klasse)

UNGDOMSKLUB - KLUBBEN SØNDERVANG (7. klasse til 17 år)