Eleverne tilmelder sig kantineordningen for et kvartal ad gangen og betaler blot 15 kr. pr. dag for dagens ret, der typisk består af en varm ret + en salat. Eleverne spiser frokosten i Kantinen, som hedder RIO og i forhallen op til kantinen (Grand Central), hvor eleverne sidder i grupper opdelt efter klassetrin.

Eleverne fra Indskolingen (0. - 3. årgang) spiser kl. 11:20 - 12:00, mens eleverne på Mellemtrinnet (4. - 6. årgang) og i Udskolingen (7. - 9. årgang) spiser kl. 12:00 - 12:30.

Vi har - selvfølgelig - en EliteSmiley. Her kan du se rapporterne fra Fødevarestyrelsen

Betaling

Prisen er 15 kr. pr. dag pr. elev.

Kantineperiode 1 (sommer 2020 til efterårsferie): 12. aug. 2020 – 9. okt. 2021: 40 dage = 600 kr.
Kantineperiode 2 (efterårsferie til jul): 19. okt. 2020 – 18. dec. 2020: 44 dage = 660 kr.
Kantineperiode 3 (jul til påskeferie): 4. jan – 3. april 2021 – 26. marts 2021: 60 dage = 900 kr.
Kantineperiode 4 (påske til sommerferie 2021): 6. april – 25. juni 2021: 55 dage = 825 kr.

Via MobilePay: Indbetaling til mobil: 571863
HUSK at angive barnets NAVN og KLASSE i forbindelse med indbetalingen.

Betaling skal være foretaget inden opstarten af hver periode – ellers kan barnet ikke spise med!
Bemærk: Der er ikke længere mulighed for kontant betaling, men kun via MobilePay. Betalingen
sker hjemmefra og ikke længere via skolens Administration.

Søndervangskolen giver også eleverne mulighed for dagligt at indtage gratis morgenmad i skolens kantine i tidsrummet kl. 7.30 - 8.00. Tilsvarende får alle skolens elever om eftermiddagen et energitilskud i form af fx brød/frugt. Begge disse tilbud gælder uanset, om man er tilmeldt madordningen i kantinen eller ej.

Sunde og nærende måltider er vigtige, da de er med til at sikre, at eleverne har energi til at deltage aktivt i undervisningen og skolens øvrige aktiviteter hele dagen.

Som en del af heldagsskolerammen har det været muligt for Søndervangskolen at etablere følgende madordning til eleverne:

Morgenmad (gratis tilbud)
Hver morgen mellem kl. 07:30-08:00 er der morgenmad i ”Rio De Janeiro” (skolens kantine). Ordningen er medfinansieret af non-profitorganisationen FødevareBanken, der hver mandag kommer og leverer ’overskudsmad’. FødevareBanken er en non-profit organisation, der bekæmper madspild og madfattigdom i Danmark og er registreret som en socialøkonomisk virksomhed.

Middag (betalingstilbud)
Skolens elever har mulighed for at tilmelde sig en daglig middagsordning. Tilmeldingen hertil sker fire gange i løbet af skoleåret og koster 15 kr. pr. elev pr. dag. Et typisk varmt måltid mad består af kød, grønt og brød. Som forældre tilmelder man sig for et kvartal ad gangen og betaler via skolens kontor eller Mobile Pay. Eleverne i 0.-6. kl. spiser i ”Rio De Janeiro” (kantinen) eller ”Grand Central” (forhallen) uanset om de er tilmeldt madordningen eller medbringer deres egen mad, mens udskolingseleverne har udgangstilladelse.

Energitilskud
Hver eftermiddag får eleverne et stykke frugt eller en grovbolle.

Skolebestyrelsen på Søndervangskolen har besluttet følgende kostpolitik, herunder principper:
De fleste elever har med heldagsskolen en længere skoledag, derfor spiller den mad, vi tilbyder dem i skolen en vigtig rolle, da den er med til at grundlægge de madvaner børnene får og tager med sig videre i livet. Gode og sunde kostvaner grundlægges tidligt!

I forhold til den daglige middagsordning anser vi det at spise sammen som en stor del af det pædagogiske arbejde, og vi anser det for et vigtigt samarbejde mellem lærere/pædagoger og børn, når de indtager måltidet i fællesskab. Det er ved spisebordet, de gode vaner grundlægges, det her man lærer gode bordmanérer, og det er her hyggelige og vigtige ’snakke’ foregår.

Med en kostpolitik ønsker vi at sikre en mere ensartet og fælles holdning til, hvad der forbindes med sund kost i skolen, herunder hvordan og hvor måltidet indtages sammen i et vigtigt fællesskab.

Kostpolitikken tager afsæt i at:

  • Der serveres sund, varieret og ernæringsrigtig mad (og så vidt mulig økologisk) – og gerne inspireret fra alle verdenshjørner
  • Indtagelsen af sukkerholdige produkter forsøges nedbragt (også i hverdagen fx ekskursioner, børnefødselsdage m.v.)
  • Der er fokus på madæstetik og -oplevelse fx ved bordopdækning og anretning af fade
  • Børnene skal opnå kendskab til natur og råvarer (fra ’jord til bord’)
  • Lærere/pædagoger deltager hver dag i middagsspisningen med børnene på 0.-6. kl. hvor de har et ansvar for at bidrage til opbygning af en positiv madkultur, så børnene oplever det som rart og roligt at indtage middagsmåltidet i selskab med andre (der kan ikke indtages mad i klasselokalerne, dvs. al madindtagelse foregår i ”Rio De Janeiro” eller ”Grand Central”
  • Børns madvaner udfordres ved, at de prøver noget nyt ved at smage på mad, de ikke kender
  • Der serveres ikke svinekød
  • Kød der serveres er halal-slagtet
  • Der benyttes ’bæredygtige’ produkter (også i serveringen), hvor der tager hensyn til miljøet fx ingen vandflasker af plastic m.v.

Vi henviser desuden til sundhedsstyrelsens hjemmeside, fødevarestyrelsens hjemmeside yderligere forholder vi os til Aarhus Kommunes kostpolitik.