Det er med god grund, for det er en anden hverdag, dit barn møder, end det har været vant til. Fra skolens side vil vi gøre alt, hvad vi kan få at gøre dit barns møde med skolen, så trygt og glædeligt som muligt, så dit barn hurtigt falder til i sine nye omgivelser. Nedenfor kan du læse nogle af de anbefalinger, vi har ifm. skoleopstarten.

Når dit barn starter i 0. klasse på Søndervangskolen, anbefaler vi, at du bruger tid de første dage på at hjælpe godt på vej. Du kan opleve, at dit barn er meget træt efter de mange nye indtryk, men forhåbentlig også glad for at have fået nye venner og dygtige og kærlige voksne, der har taget imod 

Til den daglige garderobe skal dit barn have: skiftetøj, regntøj, gymnastiktøj, svømmetøj, gummistøvler og indesko – alt afhængig af hvad dagens skema tilsiger - og vejrudsigten 

På første skoledag efter sommerferien møder de nye 0. klassebørn og forældre først kl. 09:00-12:00 (mens resten af skolen starter kl. 08:15). Du vil inden sommerferien have modtaget et brev med program for dagen. Det er en stor fest dag! Vi plejer at mødes i skolens forhal (Grand Central), hvor der er velkomst ved skolelederen, pædagogisk leder for afdeling Vest, børnehaveklasselederne og klassepædagogerne. 

Her starter vi med at byde velkommen, synger en sang – og laver navneopråb - Herefter går vi ud på fortrappen for at tage det traditionsrige foto af vores nye små startere. Efter fotosessionen går dit barn med børnehaveklasselederne og klassepædagogerne i klasserne, mens du som forælder er til informationsmøde i et af skolens mødelokaler. Vi opfordrer til, at du denne dag, tager dit barn med hjem kl. 12:00. Hvis du af en eller anden grund ikke har mulighed for dette, kan dit barn tilmeldes til pasning frem til kl. 15:45 denne dag. Til skoleopstart pakkes tasken med penalhus og evt. en lille madpakke.  

Efterhånden som dit barn har vænnet sig til skolen, regner vi med, at barnet selv kan gå ind i klasseværelset, når du som forælder pænt har kan vinket farvel i “kiss & ride” lommen på p-pladsen – eller hjemmefra. Da der er meget trafik på p-pladsen ved skolen opfordrer vi til, at dit barn som udgangspunkt går eller cykler i skole – og evt. følges med en ældre søskende eller ven. Derfor vil det være godt, hvis du øver turen sammen med dit barn til og fra skole. Vi opfordrer også til, at du som forælder hjælper med til, at børnene knytter venskaber på kryds og tværs i skolen og efter skoletid.  

For de fleste børn er det en stor omvæltning som 6-årig at starte i skole. Derfor kan du inden skolestart hjælpe dit barn ved at øve hende i selv at tage tøj af og holde orden på sit tøj i garderoben og omklædningen til idræt. Desuden er det vigtigt, at dit barn selv kan gå på toilet, skylle ud, vaske hænder og efterlade rummet pænt til den næste. Enkelte børn kan være utrygge ved toiletbesøg og kan i starten få følgeskab af en voksen.

Skolen har et tæt samarbejde med dagtilbuddene i området - særligt Søndervang Dagtilbud, som bor på samme fælles matrikel som skolen. I opstarten i børnehaveklassen er der særligt fokus på at høre en fælles besked, vente på sin tur, drage omsorg for andre og blive livsduelig og selvhjulpen på mange fronter.