Vi oplever stor opbakning fra forældrene - og de seneste gange, vi har haft valg til skolebestyrelsen, har der været ‘kamp’valg. Dette ser vi som et positivt tegn og et glødende engagement fra forældrenes side i skolens hverdag.

Her kan du læse om Skolebestyrelsen på Søndervangskolen. Du kan se, hvem der er medlem, du kan finde referater fra skolebestyrelsesmøder og den årlige skolebestyrelses-beretning. Du kan også læse de principper skolebestyrelsen har vedtaget - og du kan læse mere om skolebestyrelsens kompetencer. 

SKOLEBESTYRELSENS MEDLEMMER pr. 1/8-2021:  

Hvis du ønsker at kontakte skolebestyrelsens medlemmer, bedes dette ske via mail eller Aula.

Referater fra skolebestyrelsen

 

Læs referaterne fra skolebestyrelsens møder her

Referater fra 2021-2022

Referater fra 2020-2021

Referater fra 2019-2020

Referater fra 2018-2019

Skolebestyrelsens principper

 

Læs alt om det, skolebestyrelsen har indflydelse på i forhold til skolens daglige virke.

Læs alt om det, skolebestyrelsen har indflydelse på i forhold til skolens daglige virke.  

Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke. 

Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse. 

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet. 

Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er: 

 • At føre tilsyn med skolens virksomhed 
 • At fastsætte principper for skolens virksomhed 
 • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen. 
 • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler 
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinjer, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor 
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinjer, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor 
 • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner 
 • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
 • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat 
 • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt 
 • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole 
 • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den 

Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb. 

Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinjer. 

Se også de principper, som skolebestyrelsen har vedtaget for Søndervangskolen, samt skolens antimobbestrategi.